top of page

זו את! זה אתה!

אם היית רואה ולו לרגע אחד את הביטוי הסקסי ביותר של האלוהות מתגלם בגוף? כיצד היית רוצה לגעת ביופי הזה? כמה מקום היית מפנה כדי לאפשר לאלוהים להכנס?

הביטו! זו את, זה אתה אין זמן טוב מזה כדי לאהוב את עצמך ולהתענג ודרכך להפתח אל יופיה של האלוהות עצמה.


צילם Gal Or

12 views0 comments

Comentarios


bottom of page